อนุทิน 161113 - prayat duangmala

สามวันที่ไม่ได้เข้ามาอ่านอนุทินของกัลยาณมิตร..ยิ่งได้อ่านยิ่งมีความหมายสาระที่ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติไป..คุณพ่อมักพูดไว้ว่า…เมื่อก่อนคนเรายังโง่…เพราะความรู้ไปเร็วมากทุกคนคือครู..แต่มาย้อนคิดว่า..ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จะเป็นอย่างไรเพียงแค่ผ่านไม่กี่ชั่วยาม..ความรู้ก็ล้าหลังแล้ว

เขียน 16 Oct 2018 @ 14:40 ()


ความเห็น (0)