อนุทิน 161083 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่างประธานกระทำกริยา กับประธานถูกกระทำใน Present Perfect Tense

ประธานกระทำกริยา มีโครงสร้างว่า ประธาน+ have, has (จะให้ have หรือ has ขึ้นกับประธาน) + กริยาช่องที่ 3 (ทำได้ 2 วิธี คือ เปลี่ยนในกริยา 3 ช่อง กับ เติม ed)

ประธานถูกกระทำโดยกริยา มีโครงสร้างว่า ประธาน+ have, has + been + กริยาช่องที่ 3

สาเหตุที่ต้องใช้โครงสร้างแบบประธานถูกกระทำ เพราะประธานทำกริยานั้นด้วยตนเองไม่ได้

โครงสร้างประธานทำกริยา They have opened the new shop. พวกเขาเพิ่งเปิดร้านใหม่

He has opened the new shop. เขาเพิ่งเปิดร้านใหม่

โปรดสังเกตว่าประธานเป็นคนจึงต้องทำกริยา

โครงสร้างประธานถูกกระทำ

The new shops have been opened. ร้านหลายร้านถูกเปิด

A new shop has been opened. ร้านใหม่ถูกเปิด

โปรดสังเกต ร้านใหม่เปิดตนเองไม่ได้จึงต้องถูกเปิด

เขียน 15 Oct 2018 @ 10:28 ()


ความเห็น (0)