อนุทิน 161069 - อร วรรณดา

อนุทิน ๑๘๙ ปีเศษที่เริ่มต้นเรียนรู้การปลูกกล้วย

มุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่รู้

เริ่มเห็นผลผลิต

ดีใจ สุขใจ

เขียน 14 Oct 2018 @ 20:48 ()

คำสำคัญ (Tags) #ผลผลิต#การปลูกกล้วยความเห็น (0)