อนุทิน 161059 - t write

t write
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ไม่คาดหวัง:ตื่นเต้น ดีใจ ตกใจ

เดินเข้าสวนมองเห็นมะม่วงที่ต้นมะม่วงโดยบังเอิญดีใจจังเพราะคาดว่าระยะเวลาแบบนี้จะหมดลูกไปแล้ว…..คิดๆไปความไม่คาด ความไม่คิด …ส่งผลต่อความรู้สึก3ความรู้สึกให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้ทั้งนี้ผันแปรไปตามแนวคาดแบบ+หรือแนวคาดแบบ- ….#unexpected leading me feel excited #

เขียน 14 Oct 2018 @ 10:03 () แก้ไข 14 Oct 2018 @ 10:06, ()


ความเห็น (0)