อนุทิน 161048 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๓๔

ความคิดที่ดีต่อการดำรงชีวิต…คือ การฝึกกระบวนการคิดให้เป็นระบบแล้ว จะทำให้ชีวิตดำรงได้อย่างมีความสุข ขอบคุณพ่อและแม่ + ปู่เรของพี่ฟ้าคราม ครู - อาจารย์ หนังสือ - ตำรา…ที่ช่วยสอนให้กระบวนการคิดของฉันเป็นไปอย่างมีระบบ มีเหตุมีผลในการดำรงชีวิต

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)