อนุทิน 161047 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๓๓

เป็นคนที่ชอบเรียนรู้…สิ่งใหม่ ๆ ความคิดใหม่ ๆ ของคนรุ่นใหม่แล้วนำมาปรับกับสิ่งเก่า ๆ ความคิดเก่า ๆ ของคนรุ่นเก่า…ทำให้ฉันได้แนวคิดในการดำเนินชีวิตอีกแบบหนึ่ง และนำมาปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัวและการทำงาน…ซึ่งบางคนอาจรู้สึกว่า “ฉันดูแปลก ๆ” คริ ๆ ๆ…นี่คือ คนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้อยู่กับการเปลี่ยนแปลง ความเป็นจริงของโลก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อตัวเองและสังคมด้วย

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)