อนุทิน 161044 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๓๑

การฝึกกระบวนการคิด สำคัญมาก ต่อการใช้ชีวิตและการพัฒนาประเทศ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)