อนุทิน 161043 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๓๐

ทัศนคติและแนวคิด…สำคัญมากกว่าทักษะ (Skill) เพราะ Skill เป็นเรื่องที่พัฒนาได้…แต่ความเชื่อ + แนวคิดในการทำงาน ปรับยากมากกว่า Skill

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเอง จากการทำงาน ศาสตร์ในด้านการบริหารงานด้านบุคคลความเห็น (0)