อนุทิน 161042 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๔๒๕ ]

“…”

สำหรับนักศึกษาบางคนแล้ว

การไม่ได้ฝึก “เขียน” คือ

การไม่ได้ฝึก “คิด“

เชียงใหม่ (ยามสาย)

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เขียน 13 Oct 2018 @ 10:10 ()


ความเห็น (0)