อนุทิน 161033 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๒๗

13 ตุลาคม…ครบ 2 ปี ที่พ่อหลวงจากคนไทยไป…แต่พ่อยังอยู่ในใจของลูกเสมอ…คำสอนทุกคำสอนลูกน้อมรับมาสู่การปฏิบัติ ไม่ว่างานราชการ และการดำเนินชีวิต…”คิดถึงพ่อ”… ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9…น้อมนำทุกคำสอนของพ่อ…อยู่แค่พอเพียงและเพียงพอ…

เขียน 12 Oct 2018 @ 22:29 ()


ความเห็น (0)