อนุทิน 161024 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๔๒๐ ]

“…”

ชีวิตก็เป็นแบบนี้

มีทุกข์ มีสุข สลับกันไป

ไม่มีอะไรที่อยู่มั่นคงถาวรไปตลอดหรอก

หน้าที่ของความเป็นมนุษย์ คือ

การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น

และใช้ชีวิตต่อไปให้มีความหมายที่สุด

เชียงใหม่ (ยามบ่าย)

๑๒ ต.ค.๖๑

เขียน 12 Oct 2018 @ 15:43 ()


ความเห็น (0)