อนุทิน 161022 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๒๓

ฝึกคิดบวกเสมอ ๆ เสมือนเป็นการฟอกจิตให้สะอาดอยู่เสมอ ๆ…หรือเป็นเพราะฉันแก่แล้วววววว…สิ่งใดที่กระทบจิต ฝึกได้ก็เพียงรับรู้ แต่ก็ได้แต่เฉย ๆ…ฉันทำได้ นี่คือ การฝึกการสร้างบารมี การฝึกจิตให้คิดในทางที่ดี…ในทุกเรื่องราวบนโลกนี้ มีบวก - ลบ ในเรื่องนั้นเสมอ ขึ้นอยู่ที่ใครจะมองแบบไหน…นี่ก็คือ ความคิดสร้างสรรค์อีกแล้ว คริ ๆ ๆ…Positive Thinking…ความเห็น (0)