อนุทิน 161020 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๒๒

การส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์…https://www.gotoknow.org/posts/655406 อาจเป็นเพราะที่ฉันชอบเป็นคนที่ชอบอยากรู้ อยากเห็นก็เป็นได้ จึงทำให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์…คือ อยู่นิ่งไม่เป็น อิอิ…ความเห็น (0)