อนุทิน 161018 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๒๑

๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑…ชีวิตกับการเดินทางอีกแล้ว…มีสำหรับชีวิตของฉันเสมอ…เตรียมตัวเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ความเห็น (0)