อนุทิน 161012 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๑๘

สมัยฉันเป็นเด็ก ๆ สังคมในการเป็นเรื่อง ชู้ - สาว นี่ไม่ได้เลย…ยิ่งหากเป็นเรื่อง ชาย - ชาย…สมัยนั้นจะไม่ค่อยยอมรับกัน…มาปัจจุบัน โลกเปลี่ยนไปมากเลย ไม่ว่าเรื่องชาย-ชาย…ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดา สังคมยอมรับกันมากขึ้นกว่าสมัยก่อนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

การยอมรับของสังคม…แต่ในเรื่องของธรรมชาติที่ให้เกิดเป็นชาย - หญิง ควรเป็นผู้สร้างโลก..คงอยู่..

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ อาจารย์