อนุทิน 161008 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๑๖

เลือกคนเพื่อ Promote โปรดดูที่ “Protentiality ศักยภาพ” ไม่ใช่ “Performance ผลการปฏิบัติงาน”…เพราะเขาอาจทำงานเก่งในระดับนั้น แต่อาจจะไม่สามารถทำงานในระดับสูงขึ้นไปได้ ถ้า Performance ดี ควรเลื่อนเงินเดือนให้เขา มิใช่เลื่อนระดับตำแหน่ง…(โปรดจงเข้าใจให้ถูกต้อง) นี่คือ ศาสตร์ของการทำงานด้านบุคคล…ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ปัญหาสังคมไทยครับ..

เขียนเมื่อ 

แก้ได้…แต่ปัญหาอยู่ที่ใครจะเริ่มแก้ค่ะ