อนุทิน 161007 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๑๕

๑๑ ปี ผ่านไป…สำหรับการมีตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล + ๑ ปี สำหรับการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง…ประวัติชีวิตของการทำงานราชการ…ได้เรียนรู้มากมายกับการอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัย นั่นคือ “ประสบการชีวิต + ประสบการณ์ในการทำงาน” ด้านผู้บริหาร…ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยม..สุดยอดครับ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์