อนุทิน 161004 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๑๒

รู้หน้า…แต่มิอาจรู้ใจ…ยังใช้ได้เสมอในทุกสังคมความเห็น (0)