อนุทิน 160996 - ต้นโมกข์

วลีว่า “เห็นด้วยกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” เขาใช้วลีว่า to agree to + กริยา infinitive นะครับ

กริยา infinitive คือ กริยาที่เราไม่เติม s, es, ing, เปลี่ยนรูปเป็นช่องที่ 2 และ 3 ครับ

ดังนั้น She agreed to wait for me. เธอเห็นด้วยกับการรอคอยฉัน หรือ I agreed to help her with her report. ฉันเห็นด้วยในการช่วยหล่อนกับการทำรายงานของหล่อน

เขียน 12 Oct 2018 @ 08:19 ()


ความเห็น (0)