อนุทิน 160989 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๔๑๒ ]

“…”

ดอกบัวมีหลายเหล่า

การเป็นครูสอนคน ทำให้มองเห็นภาพเหล่านี้ชัดขึ้น

บางคน เราสื่อสารด้วยกิจกรรมบางอย่าง เขาจะเข้าใจทันที

ในขณะที่บางคน ก็ยังคงไม่เข้าใจ

ยิ่งเวลาผ่านไป คนที่เข้าใจทันทีก็จะเข้าใจมากขึ้นไปอีก

แต่ในขณะที่บางคน ปิดหู ปิดตา ปิดปาก

ด้วยอคติในใจของตน เรียนอย่างไรก็ไม่เข้าใจ

มนุษย์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ … เช่นนั้นแล

เชียงใหม่ (ยามกำลังดึก)

๑๑ ต.ค.๖๑

เขียน 11 Oct 2018 @ 22:48 () แก้ไข 11 Oct 2018 @ 22:54, ()


ความเห็น (0)