อนุทิน 160983 - ต้นโมกข์

วลีว่า “สิ่งนี้เต็มไปด้วยบางสิ่ง” เขาใช้คำว่า to be full of + บางสิ่งบางอย่างนะครับ ไม่ใช่ with ครับ

The letter was full of good news. จดหมายเต็มไปด้วยข่าวดีๆครับ

เขียน 11 Oct 2018 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)