อนุทิน 160956 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๐๕

“ศรัทธา”…จะเกิดขึ้นได้ เพราะมีความเชื่อมั่นด้วยเหตุและผลความเห็น (0)