อนุทิน 160955 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๐๔

วิชาชีพ “ครู” ก็คล้าย ๆ กันกับอาชีพชาวนา…เพราะต่างก็มีฤดูกาล ครูมีหน้าที่ปลูกข้าว ดูแลผลผลิตให้เจริญเติบโตงอกงาม…ส่วนนักเรียนก็คือ ข้าวที่ครูปลูก ข้าวจะดีหรือไม่ดีได้ ขึ้นอยู่กับคุณครู…(น่าคิด…ช่างเปรียบเทียบดีค่ะ)…ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ครูให้การบำรุงรักษาดีตามเวลาที่อยู่ด้วย..แต่กับไปบ้านมีแมลงชอนไชอาจได้ผลผลิตไม่เต็มที่นะครับ..และสายพันธ์ที่เอามากล้า.อาจแตกต่างกันไป..ก็ยากที่จะสมบูรณ์ทุกเมล็ด

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วค่ะ อาจารย์ ทุกคนมีส่วนทำให้เมล็ดพันธ์ุข้าวได้เติบโตเป็นพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ดีที่สุดค่ะ