อนุทิน 160944 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 พอ.สว. จังหวัดตราด กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันประสูติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (21 ตุลาคม) ณ ศาลาการเปรียญวัดบางปิดบน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ขอเชิญประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง มาใช้บริการฟรี …ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น.

เขียน 09 Oct 2018 @ 22:20 ()

คำสำคัญ (Tags) #PMMVTRATความเห็น (0)