อนุทิน 160937 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๐๐

คำว่า “พรสวรรค์ + พรแสวง” ในสมัยก่อน เปรียบเทียบกับคำว่า “ทักษะ + สมรรถนะ” ในปัจจุบันนี้

เรียนรู้..ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)