อนุทิน 160922 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๙๘

นั่งเตรียม Power Point วิเคราะห์งาน ให้กับน้อง ๆ ภายในกองบริหารงานบุคคล เพื่อทำหน้าที่เป็นแม่ไก่ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกตำแหน่ง…ก่อนที่พี่บุษจะเกษียณไป ความรู้จะได้ถ่ายทอดต่อรุ่นสู่รุ่นได้ สำหรับความเป็น มรภ.พิบูลสงคราม…สร้างระบบเพื่อให้พวกเธอรับไม้ต่อ…ความเห็น (0)