อนุทิน 1609 - ต้นกล้า

ต้นกล้า
 • ศึกษาวิธีการทำระบบอัพโหลดไฟล์บน RoR
  • ของเก่าจาก KV ใช้ได้
  • ยังไม่เจอสิ่งที่ค้นหาใน rails 2.0 core
  • ใช้ plug-in เช่น attachment_fu, file_column
 • ดู haml/sass/make_resourceful
  • haml, make_resourceful น่าใช้
  • sass แม่ไม่ปลื้ม
 • TOT MaxNet ตายมาแล้ว 3 ชม. ยังไม่ฟื้น
 • เตรียมตัวขึ้นเขียง สอบบัญชี ; สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน, สินทรัพย์ + ค่าใช้จ่าย = หนี้สิน + ทุน + รายได้, กำไรสะสม =  กำไรสะสมต้นงวด + กำไรสุทธิปลายงวด - เงินปันผลจ่าย ... T_T
เขียน 23 Apr 2008 @ 16:50 () แก้ไข 23 Apr 2008 @ 16:53, ()


ความเห็น (0)