อนุทิน 160888 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๙๒

บางคนบอกว่า…”ความดี คือ อะไร?…ทำ ทำไมความดี…ฯลฯ”…ก็มิรู้สิน่ะ!!!…คนเราต่างจิตต่างใจ…สำหรับฉัน…มันรู้ว่า “ทำแล้ว ใจเป็นสุข” ก็แค่เนี้ยะ!!!…คริๆๆ ก็แล้วแต่ “ความคิดของแต่ละคน”…ความเห็น (0)