อนุทิน 160886 - ต้นโมกข์

คำว่า “สัญญาว่าจะทำอะไร” เขาใช้ to promise to do something ครับ ไม่ใช้ to promise doing something

ประโยคที่สอง He promised to call me. เขาสัญญาว่าจะโทรหาฉัน จึงเป็นประโยคที่ถูกต้องครับ

เขียน 07 Oct 2018 @ 09:21 () แก้ไข 08 Oct 2018 @ 19:05, ()


ความเห็น (0)