อนุทิน 160884 - กิตตินันต์ พิศสุวรรณ

Career advice: Accountant versus financial planner แนะนำอาชีพ : นักบัญชี VS นักวางแผนทางการเงิน

ศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันต์ พิศสุวรรณ Prof.Dr. Kittinant Phitsuwan Harvard Business School, Harvard University USA. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO [email protected]

เขียน 07 Oct 2018 @ 00:06 ()

คำสำคัญ (Tags) #Accountants#Financial plannerความเห็น (0)