อนุทิน 160875 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๘๙

ความดี…ทำให้เรามี “ปัญญา”…มีตาที่มองเห็นถึงแสงแห่งธรรม…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)