อนุทิน 160859 - อาจารย์ต้น

Gustave Flaubert ผู้เขียนเรื่อง “มาดามโบวารี” เคยพูดขู่ประโยคหนึ่งว่า

“หลังศตวรรษที่สิบเก้าไปจะไม่มีนวนิยายอีก”

เนื่องเพราะเขารู้สึกว่า เรื่องราวเนื้อหาต่างๆ ความเปลี่ยนแปรแห่งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ล้วนถูกนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคศตวรรษที่สิบเก้าเขียนถึงไปหมดสิ้นแล้ว

แต่ทว่าเขาผิดพลาด

เขาละเลยไปจุดหนึ่ง

แน่นอน แม้ว่าจะเป็นเนื้อหาเรื่องราวเดียวกัน แต่ถ้ามองจากแง่มุมที่ต่างๆกัน นวนิยายที่เขียนออกมาย่อมต่างกันโดยสิ้นเชิง ความเชื่อและทรรศนะของมนุษยชาติ โดยแท้แล้วมีการเปลี่ยนแปรไม่หยุดนิ่งอยู่เป็นนิรันดร มันย่อมเปลี่ยนแปรไปตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

จาก “ว่าด้วยบู๊เฮี้ยบ”

มังกรโบราณ เขียน

โชติช่วง นาดอน แปล

เขียน 05 Oct 2018 @ 19:01 ()


ความเห็น (0)