อนุทิน 160857 - ต้นโมกข์

วลีว่า ลงทุนในบริษัท เราใช้วลีว่า to invest + จำนวนเงิน + in ไม่ใช่ into นะครับ

ดังนั้นประโยคข้างล่างจึงถูกต้อง They have invested 100, 000 baht in the company. พวกเขาลงทุนไปประมาณ 1 แสนบาทในบริษัทนั้น

เขียน 05 Oct 2018 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)