อนุทิน 160841 - ต้นโมกข์

เนื่องเพราะ “ความแปลกพิสดาร” ก็ถูกเขียนมานับครั้งมิได้แล้ว การแปลงโฉมยาพิษ แสร้งตาย หญิงที่นุ่มนวลดีงานที่สุดกลับกลายเป็นประมุขหมู่มาร อุบายอย่างนี้ ล่อให้นักอ่านติดเบ็ดยากเสียแล้ว

ดังนั้น เนื้อเรื่องที่เปลี่ยนแปรแปลกพิสดาร ไม่อาจนับเป็นแรงดึงดูดสำคัญที่สุดของนิยายบู๊เฮี้ยบได้อีกต่อไป ความโดดเด่นของบุคลิกลักษณะคนต่างหาก จะมีพลังดึงดูดอยู่เป็นนิรันดร์

นิยายบู๊เฮี้ยบมิควรเขียนถึงเทพ ถึงประมุขมารอีกต่อไป หากควรเริ่มเขียนเรื่องคน เขียนถึงคนเป็นๆ คนที่มีเลือดมีเนื้อ! ตัวเอกของนิยายบู๊เฮี้ยบควรมีข้อดีของมนุษย์ ทั้งควรมีข้อด้อยของมนุษย์ และยิ่งสมควรมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นมนุษย์

จาก “ว่าด้วยบู๊เฮี้ยบ”

มังกรโบราณ เขียน

โชติช่วง นาดอน แปล

เขียน 04 Oct 2018 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)