อนุทิน 160838 - ต้นโมกข์

วลีว่าทำสิ่งใดมากๆ หรือ ฟังอย่างตั้งใจนั้น ใช้โครงสร้าง กริยา+ กรรม+ คำวิเศษณ์ครับ เช่น

I like reading very much. ฉันชอบการอ่านมากๆ like เป็นกริยา reading เป็นกรรม และ very much เป็นคำวิเศษณ์ขยาย like ครับ หรือ

Listen to me attentively. Listen to เป็นกริยา me เป็นกรรม และ attentively เป็นคำวิเศษณ์ขยาย listen to ครับ

เขียน 04 Oct 2018 @ 18:30 ()


ความเห็น (0)