อนุทิน 160836 - กิตตินันต์ พิศสุวรรณ

นโยบายแฝงและการหาเสียงเชิงนโยบายของการเลือกตั้งที่ทุกประเทศใช้เป็นกลยุทธ์ The passive policy and for sound policy of all countries use election strategy.

            กิตตินันต์ พิศสุวรรณ
            Harvard Business School
            [email protected]
เขียน 04 Oct 2018 @ 09:04 ()

คำสำคัญ (Tags) #การเลือกตั้ง#นโยบายแฝงความเห็น (0)