อนุทิน 160820 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๘๒

Story…เรื่องเล่า ที่แม่บุษ/ย่าบุษ อยากเล่าไว้ ณ ที่แห่งนี้ ให้ลูก-หลาน ได้อ่าน และเรียนรู้ในชีวิตของแม่บุษ/ย่าบุษ…ยามทุกข์ใจ-สุขใจ จะได้เข้ามาอ่านเพื่อเรียนรู้ในชีวิตของความเป็นจริงของชีวิตความเห็น (0)