อนุทิน 16082 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

โทรติดต่อกับ Dell เรื่องการซื้อเครื่องแม่ข่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเขาบริการดีมากทีเดียว

เขียน 22 Jul 2008 @ 10:33 ()


ความเห็น (0)