อนุทิน 160819 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๘๑

อีกไม่ถึง ๓ ปี…ช้าสุดน่าจะ ๒ ปี (เนื่องจากปัจจุบันการขอสายสะพายสายแรก เงินเดือนที่ได้รับต้องเต็มขั้นเท่านั้น)…ฉันก็จะสามารถขอเครื่องราชอิสริยากรณ์สายสะพายสายแรกได้แล้ว…หากเป็นสมัยก่อนนั่นคือ ที่คนส่วนใหญ่ เรียกว่า “คุณหญิง”…ซึ่งฉันสามารถทำได้ด้วยตัวของฉันเอง…ความรู้ + ความสามารถ ที่ได้มาจากการทำงานด้วยตัวของฉันเอง…ฉันเคยบอกพวกพี่ ๆ ว่า เอาไว้ตอนขึ้นเมรุ ที่โฆษกเขาจะประกาศเกียรติคุณว่า “ฉันได้ความดี ความชอบอะไรมาบ้าง?” อิอิ…เพราะมันคือ สัจธรรม ความจริงของชีวิต…ได้เพราะความเป็นไปของชีวิต ทำความดี สุดท้ายก็ได้แต่เรื่องที่ดีต่อตัวเราเองความเห็น (0)