อนุทิน 160814 - กิตตินันต์ พิศสุวรรณ

จับตา……ความขัดแย้งทางการเมืองและแนวคิดทางการเมือง…. ของเมืองไทยที่รักสงบ …… Conspicuous political conflict and political concepts …. Thailand’s peaceful. นาน ๆ จะได้วิเคราะห์ทางการเมืองกับคนอื่น นั่นคือไม่อยากเกี่ยวข้อง ไม่อยากให้ความเห็น แต่ก็อดไม่ได้ในฐานะนักบัญชี นักเศรษฐศาสตร์ และนักจิตวิทยา

                                                              ศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันต์ พิศสุวรรณ
                                                              Prof.Dr.Kittinant Phitsuwan
                                              อาจารย์ประจำ Harvard Business School, Harvard University
                                                              [email protected]
เขียน 03 Oct 2018 @ 09:27 ()

คำสำคัญ (Tags) #การเลือกตั้ง#ความขัดแย้งทางการเมืองความเห็น (0)