อนุทิน 160813 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๗๙

๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑…ทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เชิญให้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์…ครั้งนี้คงจบสิ้นกระบวนการในการเกิดเรื่อง ๕ ครั้ง กว่าจะสรุปเรื่องได้…ฉันใช้ประสบการณ์ + ความรู้ที่ได้ทำงานมา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี…การเป็นคณะกรรมการนั้น มิใช่นึกต้องการเป็นก็เป็นได้ ต้องมีความเป็นกลาง เป็นธรรม มิเข้าข้างใครออกข้างใคร…ว่าด้วยหลักการ กฎหมาย เพราะอย่าลืมว่า หากมีเรื่องคดีเกิดขึ้นเมื่อใด…จะทำให้การพัฒนาหยุดลงเมื่อนั้น มิได้เกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยเลย…ความเห็น (0)