อนุทิน 160811 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๗๗

ในบางเรื่อง…มีหลักคิดง่าย ๆ แต่ก็มีศรีธนญชัยชอบเฉไฉอ่ะ!!!…มิได้จบกฎหมายโดยตรง แต่ก็ได้เรียนกฎหมายเบื้องต้น โดยมีความเข้าใจในคุณธรรมเสมอมา…ในความเข้าใจ ๆ ถูกต้องมาตลอด…แต่ชอบมีบุคคลอื่น ชอบตีความให้ไขว่เขว หุหุหุ…มิฉะนั้น จะไม่ทำข้อคำถามด้านกฎหมายที่อดีตรองอธิบดีศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก…จาก ๑๐ ข้อ ที่ท่านตั้งโจทย์ไว้ให้แล้ว ฉันสามารถทำถูกได้ถึง ๙.๕ ข้อ หรอก คริ ๆ ๆ…ขอความกรุณาอย่าเฉไฉ…เพราะบ้านเมืองยังมีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาอีกมากมาย…ขออย่าได้ทิ้งหลักการในการทำงานเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะมานั่งปวดหัว เพราะต้องคอยมานั่งแก้ปัญหา…ปัญหาสมควรแก้ที่ต้นเหตุแห่งปัญหา เช่น ตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์เช่นไร เช่นนั้น…ความเห็น (0)