อนุทิน 160808 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชอบช่วงใช้ความคิดสร้างสรรค์ ^_,^

วิเคราะห์สถานการณ์ ผลงาน ปรับ-เขียนแผนการทำงานปีงบใหม่

ดีใจไปช่วย สสจ. ประชุมกลุ่มทันตบุคลากร เมื่อ ๒๗ กย. ๖๑

ได้กลยุทธ์ใหม่ … พัฒนาเครือข่ายทีมหมอครอบครัวเสริมพลังการพึ่งตนเองด้านสุขภาพช่องปาก

ค่อยมีชีวิตชีวา พบเห็นโลกมากกว่าผจญเฉพาะโรค … เจ็บป่วยทุกข์ทรมาน

เขียน 02 Oct 2018 @ 23:33 ()


ความเห็น (0)