อนุทิน 160803 - prayat duangmala

โอ้ชีวิตครูที่ทำหน้าที่..สองตำแหน่งในเวลาเดียวกัน..ทั้งสายผู้สอน และคำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฯ..ทั้งส่งงานทั้งสอน.เวลางานด่วนก็ต้องเองเพื่อได้แก้ไข..ไม่เก่งบริหารทั้งคนทั้งงบประมาณแต่ก็ต้องทำ.

เขียน 02 Oct 2018 @ 16:54 ()


ความเห็น (0)