อนุทิน 160795 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๗๐

นั่งอ่านผลงานของเจ้าหน้าที่ที่เขียนเสนอขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น…ทำให้เห็นถึงการเขียนผลงานของพวกเขา…ไม่เก่งเรื่องการเขียน…มีจุดบกพร่องมากมาย…คนเป็นกรรมการปวดหัวอ่ะ!!!…บางคนก็เก่งเหลือหลาย เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้เลย…นี่คือ “คุณภาพของคน”

มีบางคนบอกว่า “บางคนเขียนเก่ง บางคนทำงานเก่ง”…จริงรึ??? อาจจะมีบ้าง แต่ก็คงไม่ทุกคน…อิอิ…การตีความคน ต้องไม่มีอคติต่อกัน เท่านั้น…ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ไม่เก่งเขียน ไม่เก่งรายงาน พอมีโอกาสได้รับการส่งเสริมบ้างไหมครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ได้ค่ะ มอให้พวกน้องพัฒนาตัวเองเสมอ แต่พี่จะ Comment เพื่อให้เขาไปปรับปรุงและนำไปปรับปรุงเพื่อให้มีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นค่ะ…สำหรับการเขียนเขาจะต้องทำด้วยตัวของเขาเอง ห้าม Copy + Paste ค่ะ ห้ามมมมม!!!…