อนุทิน 160789 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๖๙

วันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑…ชีพจรลงเท้า เตรียมเดินทางเข้าสู่ กทม. เพื่อนำผลงานวิชาการของสายวิชาการ ให้คณะกรรมการ คพว.พิจารณา…ช่วงนี้ผลงานวิชาการส่ง เยอะมาก…หนีเกณฑ์ใหม่กัน…อิอิ…สำหรับเดือนตุลาคม นี้คงอีกรอบในปลายเดือนที่จะนำเข้าคณะกรรมการ คพว.ความเห็น (0)