อนุทิน 160788 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๖๘

หากเรามีความสุจริต…มีความมั่นคงในการทำงาน…มุ่งหวังทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ต่อชาติ บ้านเมือง พระบรมราโชวาทของ ร.๙…ทุกคำสอนของพ่อหลวง…ฉันนำมาปฏิบัติเพื่อเดินตามรอยเท้าของพ่อเสมอมา…ให้คิดถึงพระองค์ กาลเวลาผ่านไปแล้วเกือบ ๒ ปี

การเรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)