อนุทิน 160766 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๖๕

ได้รับหน้าที่เป็นกรรมการประเมินค่างาน ให้กับบุคลากรของ มรภ.นครราชสีมา จำนวน ๓ ตำแหน่ง…ใช้เวลาประเมิน ๒ ชั่วโมง ในการนั่งอ่านงาน เสร็จแล้วเตรียมส่งคืนให้กับ มรภ.นครราชสีมา…เพราะงานอื่นมารออีกเพียบ!!!ความเห็น (0)