อนุทิน 160765 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๖๔

๑ ตุลาคม ๒๕๔๗…ครบเวลา ๑๔ ปีเต็มที่ฉันได้สอบโอนมาอยู่ที่ มรภ.พิบูลสงคราม…๑๖ ปี ก่อนหน้านั้น สำหรับครึ่งชีวิตที่เคยทำงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ…ณ ตอนนั้น คือ ผู้บังคับบัญชาของครูทั้งอำเภอ…ประสบการณ์ตรงที่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกรณีที่ผู้บริหารโรงเรียนมีความขัดแย้งกัน ผ่านไปด้วยดี…จนได้ถูกตั้งฉายาว่า “ผู้ช่วยหัวหน้าการ ฯ ติดดิน”…ณ บัดนี้ ก็ยังมีพี่-น้องจากประถมศึกษาอำเภอ คอยติดตาม ให้กำลังใจกันใน FB…๑๖ ปี ที่ได้มาจากประถมศึกษาอำเภอในคราวนั้น คือ ภูมิคุ้มกัน ความเข้มแข็ง ระเบียบ กฎหมาย ที่ฉันได้เรียนรู้จากพี่ ๆ ที่ประถมศึกษาอำเภอ

จากภูมิคุ้มกันนั้น ทำให้มีฉันในวันนี้…สอบโอนมาเพื่อช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น…เพราะโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลง รวดเร็วมาก…ภูมิใจที่ได้มามีหน้าที่นี้ เพราะมิใช่ที่ มรภ.พิบูลสงคราม แห่งเดียว แต่มี มรภ.อื่นที่พอมีปัญหาก็จะปรึกษา หารือ เพื่อแก้ไขปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปได้…สิ่งลึก ๆ ที่ได้รับ นั่นคือ “ความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือและแบ่งปัน” สำหรับผู้หญิงที่ชื่อ “บุษยมาศ” เพราะฉันทำหน้าที่ของฉันได้อย่างสมบูรณ์แล้ว…อาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำ สำหรับภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ…คิดแค่เพียงว่า “เพื่อแผ่นดิน…ทำได้ ก็ทำไป…ช่วยเหลือกันได้ ก็ช่วยเหลือกันไป…แบ่งปันความรู้ที่มีให้กับผู้อื่น”…มิได้เก่ง แค่เพียงรู้และกระทำให้งานสำเร็จได้ความเห็น (0)