อนุทิน 160743 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๖๐

การทำงาน คือ การพิสูจน์คุณภาพของคนว่า…คน ๆ นั้นมีคุณภาพแค่ไหน?…คุณภาพมากแค่ไหนวัดกันอย่างไร…ง่าย ๆ เลย ก็แค่วัดว่า “ผลของงานที่ทำ มีผลสัมฤทธิ์ออกมา มันเกิดคุณค่าหรือประโยชน์แก่คนอื่นมากแค่ไหน…นั่นแหล่ะ คือ “คุณภาพ”…เป็นคุณภาพของงานความเห็น (0)